dr hab. prof. UP Magdalena Mikołajczyk
dommik@up.krakow.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

socjologia polityki; najnowsza historia polityczna Polski; myśl polityczna; systemy polityczne