dr hab. prof. UAM Anna Potyrała
anna.potyrała@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; migracje międzynarodowe

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

sądownictwo międzynarodowe;
niedobrowolne migracje; międzynarodowe prawo humanitarne; sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej


Granty i projekty:

Unia Europejska wobec procesu transformacji w Egipcie po 2011 r., finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki
Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku ,finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki
Węzłowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, projekt finansowany ze środków WNPiD UAM