dr Ewelina Kancik-Kołtun
ewelina.kancik-koltun@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Dziennikarstwo: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

problematyką z pogranicza politologii, socjologii, medioznawstwa, ekonomii i informatyki stosowniej