dr Alicja Gontarek
alicja.gontarek@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka migracyjna