dr Joanna Skrzypczyńska
joanna.skrzypczynska@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: polityki unijne
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

polityka gospodarcza; liberalizacja handlu; międzynarodowego; funkcjonowanie Światowej Organizacji Handlu; polityka handlowa Unii Europejskiej


Granty i projekty:

Strategia Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej (wykonawca w grancie)