dr hab. Adriana Dudek
adriana.dudek@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia najnowsza Polski; stosunki międzynarodowe