dr Aleksandra Jarczewska-Romaniuk
ajarczewska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

działalnoścćprzedsiębiorstw międzynarodowych i gospodarki światowej; wybrane zagadnienia z zakresu polityki i gospodarki Stanów Zjednoczonych, relacje transatlantyckie