dr hab. Agnieszka Turska-Kawa
agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: przywództwo polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

zachowania wyborcze, w szczególności ich psychologiczne determinany; przywództwo polityczne; kompetencje obywatelskie


Granty i projekty:

2009-2010 - Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (2009) w polskich mediac, finansowanie ze środków MNiSW

2010 - Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, finansowanie ze środków programu „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego