dr hab. Anna Kurowska
a.kurowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: polityka rodzinna

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; polityka rodzinna; polityka godzenia życia zawodowego z rodzinnym; capability approach; wskaźniki społeczne


Granty i projekty:

badania w ramach międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z 7 Programu Ramowego UE (projekt LIVEWHAT) oraz Horizon 2020 (projekt TransSOL)