dr Hanna Schreiber
hanna.s@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

międzynarodowe stosunki kulturalne; prawo międzynarodowe publiczne; antropologia kultury (zwłaszcza problematyka międzynarodowego ruchu organizacji ludów tubylczych i cultural genocide), historia sztuki (koncepcja „sztuki prymitywnej”, teoria kolekcjonerstwa), świadomość międzykulturowa w operacjach wojskowych