dr Dominika Mikucka-Wójtowicz


Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Europeistyki (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Unia Europejska; Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia

Tematyka badań:

współczesne systemy polityczne