dr Kinga Smoleń
kinga.smolen@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne