dr hab. Karina Marczuk
k.marczuk@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: inne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

bezpieczeństwo państwa; bezpieczenstwo wewnętrzne państw europejskich