dr hab. Marta Witkowska
m.witkowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Europeistyki (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne
Europeistyka: europejskie partie polityczne; integracja europejska; prawo i instytucje europejskie; procesy decyzyjne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

proces integracji europejskiej, prawo Unii Europejskiej i proces jego stosowania w państwach członkowskich, polityki i instytucje UE, proces podejmowania decyzji w UE, obywatelstwo europejskie, europejskie partie polityczne