dr Justyna Kięczkowska
justyna.kieczkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: polityki unijne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

polityka UE