prof. zw. dr hab. Iwona Hofman
iwona.hofman@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia prasy; prasoznawstwo; genealogia dziennikarstwa; teoria komunikacji społecznej; kultura współczesna; publicystyka myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, dorobek Jerzego Giedroycia i „Kultury”; problemy współczesnego dziennikarstwa; związki mediów i polityki; teoria gatunków dziennikarskich; marketing polityczny


Granty i projekty:

kilka projektów badawczych, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant indywidualny, grant promotorski). Aktualnie kieruje dwoma projektami międzynarodowymi. W 2006 roku visiting professor w Instytucie Historii Najnowszej w Poczdamie.