dr Patrycja Szostok
patrycja.szostok@us.edu.pl ; patrycja.szostok@gmail.com

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

psychologia komunikowania, szczególnie w jego publicznym wymiarze; komunikowanie lokalne oraz polityczne


Granty i projekty:

Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w polskich mediach. Analiza zawartości mediów, finansowanie ze środków KBN

Obraz Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, finansowanie z środków Narodowego Centrum Nauki