dr Agnieszka Bielawska
agnieszka.bielawska@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska; Europa Zachodnia

Tematyka badań:

stosunki polsko-niemieckie; Polska i Niemcy w Unii Europejskiej; partie w RFN; wartości Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz ich państw członkowskich; stosunki państwo-Kościoły w państwach europejskich; kościoły (polskie i niemieckie) wobec integracji Polski z UE; konflikty religijne


Granty i projekty:

od 2013 r. - uczestnictwo w projekcie Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologia w ujęciu porównawczym