dr Ewa Czarkowska
ewa.czarkowska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych (Olsztyn)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe