dr hab. Anna Szustek
a.j.szustek@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; ruchy społeczne i polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; samorządy specjalne (w tym przede wszystkim samorząd gospodarczy); najnowsza historia Polski; współczesna myśl polityczna; ruchy społeczne; sektor społeczny