prof. zw. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
irena.stawowy-kawka@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Bałkany

Tematyka badań:

Europa Środkowo-Wschodnia; Bałkany; kraje i narody bałkańskie; mniejszości narodowe; mniejszości religijne; społeczeństwo multietniczne; konflikty; międzynarodowa prewencja, historiografia