dr hab. prof. UMCS Ilona Biernacka-Ligięza
ilona.biernacka-ligieza@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; komunikacja