dr Ewa Ganowicz
eganowicz@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Opole)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

polityka na szczeblu lokalnym; systemy polityczne; teoria demokracji