dr Natasza Lubik-Reczek
natasza.lubik@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa; terroryzm i przestępczość zorganizowana
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Unia Europejska; Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

tendencje dezintegracyjne we współczesnym świecie; globalizacja; polityka bezpieczeństwa i obrony; integracja europejska; terroryzm jako zjawisko i proces; systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej