dr hab. Emilia Jaroszewska
jemmilia@hotmail.com

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: migracja i stosunki etniczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna, migracje zagraniczne, różnice kulturowe, komunikowanie interpersonalne, patologie społeczne