dr Joanna Sanecka-Tyczyńska
joannasanecka@o2.pl  j.sanecka-tyczynska@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

polityka historyczna Polski; partie polityczne; myśl polityczna