dr Liana Hurska-Kowalczyk
gliana@op.pl ; liana.hurska-kowalczyk@usz.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

system polityczny Ukrainy; teoria polityki


Granty i projekty:

Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989-2007). Wybrane aspekty (N 116 332535),  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2010 (wykonawca)