dr Jadwiga Nadolska
jadwiga.nadolska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Europeistyki (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: zabezpieczenie społeczne
Europeistyka: polityki unijne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Unia Europejska

Tematyka badań:

rynek pracy w UE, ewolucja welfare state, niemieckie państwo socjalne