dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
a.zubrzycka@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

polityka społeczna; polityka miejska i mieszkaniowa, francuska polityka społeczna, metodologia komparatystyki w polityce społecznej, krytyczna analiza dyskursu o polityce społecznej