dr hab. Ewa Marciniak
e.marciniak@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; marketing polityczny i socjotechnika

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

psychologiczne aspekty komunikacji społecznej i zachowania polityczne (uwarunkowania aktywności politycznej i społecznej, kształtowanie wizerunku i autoprezentacje, style komunikowania się, strategie marketingowe i PR).