dr Natalia Klejdysz
natalia.klejdysz@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; ruchy społeczne i polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

myśl polityczna; historia myśli politycznej; współczesna myśl polityczna; idee i ideologie; współczesne ruchy społeczno-polityczne; demokracja deliberatywna; E-demokracja; religie świata