dr Joanna Trajman
joanna.trajman@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

niemcoznawstwo