dr hab. Paulina Matera 
paulinamatera@wp.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Międzynarodowych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych; relacje transatlantyckie i historia USA; międzynarodowa ekonomia polityczna (szczególnie zagadnienia związane z sankcjami gospodarczymi)