dr Joanna Dyduch
joanna.dyduch@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

studia europejskie, polityka zagraniczna, studia izraelskie