dr Renata Kurpiewska-Korbut
renata.kurpiewska-korbut@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: inne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Bliski i Środkowy Wschód

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; polityki bezpieczeństwa, „wsparcia zewnętrznego” i neoinstytucjonalizmu w regionie Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w obszarze turecko-kurdyjskim