dr hab. prof. UMSC Krystyna Trembicka
krystyna.trembicka@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

historia najnowsza; historia stosunków międzynarodowych; myśl polityczna; instytucje polityczne