dr Anna Danuta Kobierecka
a.d.kobierecka@gmail.com

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Politologicznych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: migracje międzynarodowe

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia