dr Maria Gmerek-Maciuk
maria.gmerek-maciuk@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

komunikacja masowa; komunikowanie; opinia publiczna