dr Paulina Napierała
p.napierala@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

stosunki państwo-Kościół w USA; rola religii w amerykańskiej sferze publicznej; relacje między religią a polityką; amerykańska prawica religijna i ‘wojny kulturowe'; „Black churches" – rola społeczno-polityczna; problemy społeczne w USA; migracje międzynarodowe