dr Anna Szwed-Walczak
anna.szwed-walczak@poczta.umcs.lublin.pl anna_szwed@poczta.fm

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

myśl polityczna; komunikowanie polityczne; prasa polityczna; współczesna myśl polityczna; historia i działalność ruchu narodowego