dr Agata Włodarska
agata.wlodarska@uni.lodz.pl awlodarska@gmail.com

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Politologicznych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

mniejszości narodowe i etniczne; demokratyzacja państw bałtyckich; migracje ludności w regionie Europy Środkowej i Wschodniej; kreowanie wizerunku politycznego