dr hab. prof. UAM Jolanta Bryła
jolanta.bryla@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: inne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

mechanizmy globalnego rządzenia/zarządzania (międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa, reżim nierozprzestrzeniania broni jądrowej); polityka kosmiczna/bezpieczeństwo kosmiczne; strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych (różne aspekty relacji między państwami o niejednakowych potencjałach (mocarstwa vs słabsze państwa)


Granty i projekty:

Udział w Projekcie naukowym CESLA UW pt. Ameryka Łacińska XXI w. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości: profile lokalne, międzyamerykańskie, transatlantyckie i globalne