dr Magdalena Kacperska
magdalena.kacperska@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - (Poznań)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: polityki unijne
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

polityka społeczno-ekonomiczna; kryzysy gospodarcze; myśl ekonomiczna i jej znaczenie dla współczesnej gospodarki; Unia Europejska (finanse, budżet, polityka strukturalna, polityka rynku pracy, wspólna polityka handlowa); główne problemy społeczno-ekonomiczne (wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy w Polsce i na świecie); rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej; system edukacji w Polsce i wybranych krajach UE; programy gospodarcze w programach partii politycznych; informacja ekonomiczna w mediach