dr Justyna Wasil
justyna.wasil@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

obszary wiejskie; fundusze unijne; partycypacja obywatelska; lobbing w samorządzie