prof. zw. dr hab. Barbara Krauz-Mozer
bkm@piox.pl barbara.krauz-mozer@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

filozofia i metodologia nauk społecznych, teoria polityki