dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
liliana.wegrzyn-odzioba@poczta.umcs.lublin.pl lilianao1@wp.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: inne
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

europejska tożsamość kulturowa; bezpieczeństwo społeczne; społeczeństwo wielokulturowe; historia dyplomacji; społeczeństwo informacyjne; dydaktyka przedmiotów społecznych