dr hab. prof. UMK Danuta Karnowska
danakar@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - (Toruń)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki; partie i systemy partyjne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

współczesna myśl polityczna; partie polityczne