dr Ewelina Wiszczun
wiszczun@poczta.onet.pl ; ewelina.wiszczun@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: polityki unijne
Stosunki międzynarodowe: globalizacja; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

sprawy społeczne i gospodarcze; społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility); polityki spójności Unii Europejskiej; globalizacja; internacjonalizacja; innowacje społeczne