dr Janina Petelczyc
j.petelczyc@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: zabezpieczenie społeczne

Obszar terytorialny: Ameryka Południowa; Ameryka Środkowa

Tematyka badań:

zabezpieczenie społeczne; szczególnie systemy emerytalne; międzynarodowa porównawcza polityka społeczna; polityka społeczno-gospodarcza w Brazylii