dr Joanna Piechowiak- Lamparska
joanna_piechowiak@wp.pl jpiechowiak@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - (Toruń)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe